Psychotesty dla kierowców

W niektórych przypadkach, oprócz obowiązkowego badania lekarskiego, kierowca musi również przejść specjalistyczne testy psychologiczne. Ma ono na celu nie tylko sprawdzenie, czy dana osoba nie posiada nieprawidłowości psychologicznych uniemożliwiających prowadzenie pojazdu, ale również zbadanie sprawności fizycznej, psychicznej, umysłowej i refleksu. Czytaj dalej Psychotesty dla kierowców

Dojazd do miejsca postoju

Firmy transportowe zarabiają, jeśli należące do nich ciężarówki są w ciągłym ruchu. Poza koniecznymi przerwami potrzebnymi na naprawy i przeglądy, przewoźnicy starają się zatem utrzymywać auta w trasie. Zdarza się więc, że chociaż kierowca nie może wykonywać już kursów, ponieważ wyczerpał dobowy, czy tygodniowy limit czasu pracy, to za kierownicę wsiada inny uprawniony pracownik i wykonuje kolejny kurs. Nie ma nawet konieczności powrotu auta do bazy. Samochody przemieszczają się pomiędzy kolejnymi miejscami załadunków i rozładunków. Dzięki temu zapewnione jest maksymalne wykorzystanie samochodów, a firma uzyskuje lepsze wyniki. Przy takim obłożeniu jednak mogą wystąpić sytuacje, że kierowca musi podjąć pracę autem, które nie znajduje się ani w miejscu jego zamieszkania, ani też w bazie pracodawcy Czytaj dalej Dojazd do miejsca postoju

Przejście graniczne Gronowo

Gronowo jest niewielką miejscowością w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim. Najbardziej znane jest z powodu znajdującego się tam przejścia granicznego Gronowo – Mamonowo miedzy Rzczypospolitą Polską a w Obwodem Kaliningradzkim w Federacji Rosyjskiej. Przejście obsługuje przepływ ludzi oraz samochodów o masie całkowitej nie przekraczającej 6 ton. Rozwój i popularność tego przejścia granicznego wynika z porozumienia Polski i Rosji na temat tzw. małego ruchu granicznego. Uprawnia to ludność terenów przygranicznych do ruchu bezwizowego. W powiecie elbląskim i województwie bardzo znane i chwalone jest paliwo pochodzące z tej niewielkiej miejscowości. Czytaj dalej Przejście graniczne Gronowo

Portal dla polskich przewoźników

Szeroki dostęp do informacji jest możliwy dzięki wielu stronom i portalom internetowym. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce ma za zadanie zapewnienie nieograniczonego dostępu do najświeższych wiadomości. Jest to niezwykle istotne. Biznes przewozowy, ma to do siebie, że często zajmuje się także przewozami międzynarodowymi. ZMPD na bieżąco informuje o zaistniałych sytuacja w różnych państwach. Czytaj dalej Portal dla polskich przewoźników

Zakazy jazdy w Belgii

W Belgii nie zostały wprowadzone żadne ograniczenia w międzynarodowym ruchu pojazdów ciężarowych. Przeszkodą w bezproblemowym poruszaniu się po drogach są czynniki atmosferyczne. Zakaz wyprzedzania dotyczy pojazdów, których DMC przekracza 7,5 ton, gdy występują opady deszczu i śniegu. Nie mogą także przemieszczać się pojazdy  z transportem nienormatywnych ładunków specjalnych. Zakaz dotyczy jazdy podczas mgły, opadów, oblodzenia jezdni i podczas zmniejszonej widoczności na drodze do 200 m. Ograniczeniom podlega wysokość pojazdów, która powinna mieścić się do 4 m, a szerokość nie przekraczać 2,55 m. Wyjątek stanowią samochody chłodnie, które mogą występować  w szerokości 2,60 m. Czytaj dalej Zakazy jazdy w Belgii

Kolejka do granicy, czy wlicza się w dyżur kierowcy?

Każdy kierowca zawodowy kiedyś stał w kolejce do granicy, która czasami porusza się bardzo powoli. Taka kolejka uznawana jest za trudność, która jest niezależna od kierowcy albo firmy przewozowej, która takiego kierowcę zatrudnia. Poprzez te kolejki pojawiają się problemy z przestrzeganiem norm, które dotyczą czasu pracy i odpoczynku kierowcy, ponieważ taki pracownik musi cały czas znajdować się w stanie gotowości, gdyż w każdej chwili kolejka może posunąć się do przodu. Czytaj dalej Kolejka do granicy, czy wlicza się w dyżur kierowcy?

Kary ITD – jak ich uniknąć?

Kary nałożone na przedsiębiorstwo w wyniku kontroli Inspekcji Transportu Drogowego to nieoczekiwany wydatek rzędu kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych. Nie jest to tymczasem sytuacja, której nie można by uniknąć. Ewentualne kary, jakie Inspekcja Transportu Drogowego nakłada na przedsiębiorców, najczęściej wynikają z niewiedzy pracodawcy w zakresie obowiązujących przepisów i braku dostatecznych wiadomości na temat przewinień. Dopiero przeprowadzona kontrola sprawia, że przedsiębiorca zyskuje wiedzę na temat nieprawidłowo wypełnianych kwestii formalnych. Czytaj dalej Kary ITD – jak ich uniknąć?

Jakie przerwy dla kierowców przy przewozie osób na trasie do 50 km

Dzienny czas pracy kierowcy to łączny czas prowadzenia pojazdu według ustalonego rozkładu jazdy w ciągu doby. Jednak czas pracy kierowcy nie odnosi się tylko do czasu prowadzenia pojazdu. Dlaczego? Bo kierowca, który wykonuje przewozy regularne osób ma również inne obowiązki, np. nadzór i pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym, obsługa codzienna pojazdu, prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i pojazdu oraz wykonywanie czynności mających na celu utrzymanie pojazdu w czystości. Czytaj dalej Jakie przerwy dla kierowców przy przewozie osób na trasie do 50 km